Η ώρα είναι :
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
«Κούρεμα» στα πρόστιμα για τους φοροφυγάδες φέρνει το νέο ποινολόγιο της Εφορίας

Καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων και πλαστών τιμολογίων - Τι προβλέπει αναλυτικά ο νέος «τιμοκατάλογος»

«Κούρεμα» και στα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν φέρνει το νέο Ποινολόγιο της Εφορίας, μετά τις διευκολύνσεις με δόσεις και εκπτώσεις που ίσχυσαν πριν το νέο Μνημόνιο. Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί τα νέα πρόστιμα που ισχύουν πλέον για όσους πιάνονται να φοροδιαφεύγουν.

Και οι αλλαγές, σύμφωνα με την εγκύκλιο  που εστάλη στις εφορίες, είναι πολλές:

- Καταργήθηκαν πλέον, από τις 17 Οκτωβρίου, τα αυτοτελή πρόστιμα των 250 ευρώ (για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία) και 500 ευρώ (για τα διπλογραφικά βιβλία) για κάθε απόδειξη που δεν έχει εκδοθεί.
- Καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα που επιβάλλονταν για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων
- Καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα για αποδοχή εικονικών τιμολογίων.
- Μειώνονται τα πρόστιμα  τα οποία επιβάλλονται σε περιπτώσεις υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολής δηλώσεων
- Αλλάζουν όλα στις ποινές για φοροδιαφυγή ΦΠΑ.

Με τα νέα δεδομένα:

- Αντί για πρόστιμα τα οποία έφταναν έως 30.000 ευρώ ανάλογα με το πλήθος των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο, το οποίο είναι ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν.

Με το νέο καθεστώς ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις αλλά και οι επαγγελματίες που απαλλάσσονται από  ΦΠΑ (πχ γιατροί, φροντιστήρια κλπ), καθώς το 50% για αυτούς υπολογίζεται επί του μηδενικού ΦΠΑ, στον οποίο υπάγονται ο υπηρεσίες τους.

- Για άρνηση συνεργασία του φορολογούμενου με τις ελεγκτικές αρχές, θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ. Μόνο «βαριές» παραβάσεις φοροδιαφυγής θα οδηγούνται στα δκαστήρια.

- Τα πρόστιμα για έκδοση πλαστών τιμολογίων καταργούνται και αντικαθίστανται από αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για κάθε απόκρυψη φορολογητέας ύλης, εφόσον αφορά σε ΦΠΑ πάνω από 50.000 ευρώ ή σε πάνω 100.000 ευρώ για οποιονδήποτε άλλο φόρο.

- Για εκπρόθεσμες δηλώσεις ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος για καταβολή καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

• 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων,
• 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία,
• 500 ευρώ για διπλογραφικά.

-  Για μη υποβολή ή ανακριβή δήλωση, εφόσον προκύπτει αποφυγή φόρου, επιβάλλονται 10% έως και 50% του φόρου που αποφεύχθηκε να πληρωθεί λόγω ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης.

-  Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

- Για μη ανταπόκριση φορολογουμένων σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων επιβάλλονται πρόστιμα 100, 250, 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.

- Για εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπή υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών, κερδών από τυχερά παιχνίδια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝΦΙΑ φόρος offshore και δηλώσεις Ε9) και κερδών από τυχερά παιχνίδια, προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ.

-Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, ύστερα από νέο φορολογικό έλεγχο, προβλέπεται διπλασιασμός του αρχικού προστίμου και σε περίπτωση νέας υποτροπής τετραπλασιασμός.

- Για παραβάσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων σχετικές με τον ΕΝΦΙΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ένα τοις χιλίοις επί της αξίας του ακινήτου, που δεν μπορεί όμως να είναι χαμηλότερο από 300 ευρώ ή υψηλότερο από 1.000 ευρώ.

-  Ποινικές διώξεις κινούνται αυτεπάγγελτα για υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων άνω των 10.000 ευρώ, για απόκρυψη φορολογητέας ύλης που οδηγεί σε φόρο πάνω από 100.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ ειδικά για ΦΠΑ.

- Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου, εφόσον πρόκειται  για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. 

- Εξαιρείται την επιβολή κυρώσεων ο λήπτης εικονικών στοιχείων (με ΦΠΑ) εφόσον αποδεικνύει πως τελούσε σε καλή πίστη κατά τη λήψη τους.

- Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών στην εφορία, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

- Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.


ΑΝ σας άρεσε αυτό το άρθρο κάντε κλίκ..ΕΔΩ...  για να είστε οι πιο ενημερωμένοι αναγνώστες του διαδικτύου
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΑΠΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΚ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Τα πιο κάτω συνέβησαν με αριστερή κυβέρνηση….

Οι νέες μετοχές των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών διατέθηκαν σε

εξαιρετικά συμβολικές τιμές διάθεσης (0,003 – 0,04 του ευρώ).

Αυτό καταλήγει σε τεράστια ζημία του Δημοσίου, των ασφαλιστικών Ταμείων και των μικροεπενδυτών, οι οποίοι έχουν παλιές μετοχές με πολύ υψηλό κόστος κτήσης.

Το ακόμα χειρότερο ήταν ότι δεν επετράπη στο Δημόσιο, στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στους μικροεπενδυτές, να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ, με την αγορά νέων μετοχών στην συμβολική τιμή με την οποία διατέθηκαν οι νέες μετοχές, ώστε να ισοφαρίσουν τις ζημιές τους.

Εμείς όμως οι υπήκοοι, θα συνεχίσουμε κανονικά να φορολογούμαστε και να χάνουμε τις περιουσίες μας και τα εισοδήματά μας, για να εξοφλήσουμε τα δάνεια που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

hassapis-peter


ΑΝ σας άρεσε αυτό το άρθρο κάντε κλίκ..ΕΔΩ...  για να είστε οι πιο ενημερωμένοι αναγνώστες του διαδικτύου
Αλεξιάδης: Με νέες αντικειμενικές και νέο φόρο ακινήτων το 2016

Νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων και αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ με νέο φόρο ακινήτων εντός του 2016, προανήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης, μιλώντας στον Real fm 97.8 και τον Νίκο Στραβελάκη.

Παράλληλα για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2015, το σύστημα θα ανοίξει από την 1η Φεβρουαρίου του 2016, με ελάχιστες αλλαγές στην φορολογική κλίμακα και μετάθεση –όπως είπε- των βαρών από τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, στα μεγαλύτερα.

Επίσης θα επανεξεταστούν και οι 716 φοροαπαλλαγές που υπάρχουν. «Κάποιες θα αντικατασταθούν και κάποιες θα καταργηθούν». Για τα τέλη κυκλοφορίας, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015, ενώ μέσα στο 2016, θα τοποθετηθούν 4,5 εκ τσιπ, σε οχήματα, τα οποία θα δίνουν στίγμα, όταν δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη, το όχημα δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ ή είναι ανασφάλιστο. Θα επανεξεταστεί το ζήτημα του ΦΠΑ στα νησιά που βρίσκονται στο μέσον του προσφυγικού κύματος.

Ακούστε τη συνέντευξη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη στην πηγή.


ΑΝ σας άρεσε αυτό το άρθρο κάντε κλίκ..ΕΔΩ...  για να είστε οι πιο ενημερωμένοι αναγνώστες του διαδικτύου
ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΖΗΤΑ ΤΟ ΔΝΤ

ΚΑΙ ΕΝΩ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 10% ΕΩΣ 50%

Να συνεχιστούν οι περικοπές στους μισθούς στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που χτυπήθηκαν από την κρίση -μεταξύ αυτών και την Ελλάδα- "συστήνουν" εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στις 17 Νοεμβρίου !!!

Η μείωση αυτή στους μισθούς στις 4 χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και στην Ιρλανδία, μάλιστα, προσδιορίζεται στο 2%.

Οι ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ, πρέπει να μετριαστούν και άλλο οι μισθοί κατονομάζονται και δεν είναι άλλες από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία οι οποίες και πλήττονται από τον "ιαπωνικό ιό" της δεκαετίας του ΄90, δηλαδή από πολυετή "παγίδα ρευστότητας".

Η μελέτη αυτή αν και δεν "χρεώνεται" επισήμως στο ΔΝΤ, έγινε -παρ όλα αυτά- όπως αναφέρεται υπό την επίβλεψη του κ. Πολ Τόμσεν, δηλαδή του πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΔΝΤ στο κλιμάκιο των δανειστών στην Ελλάδα και νυν επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΔΝΤ στην Ευρώπη.

Μάλιστα το εν λόγω ντοκουμέντο έρχεται την ώρα που οι θεσμοί στην Αθήνα εξετάζουν το επόμενο "πακέτο" μέτρων που θα περιλαμβάνει το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο αλλά και την έναρξη του διαλόγου για το νέο Εργασιακό.

Πιο συγκεκριμένα οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ εκτιμούν ότι "η ανάπτυξη των ονομαστικών μισθών μετριάστηκε πολύ, αλλά οι μισθοί δεν έπεσαν σχετικά με τα προ -κρίσης επίπεδα στις περισσότερες από τις χώρες που χτυπήθηκαν από την κρίση".

Ωστόσο, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης "ο μετριασμός των μισθών είναι απαραίτητος σε αυτές τις οικονομίες σε μεσοπρόθεσμη κλίμακα προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση αλλά και να αποφευχθεί η επιστροφή των γιγάντιων ελλειμμάτων στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών".

Οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ υποστηρίζουν πως "ο μετριασμός των μισθών στις χώρες που χτυπήθηκαν από την κρίση αυξάνει την παραγωγή τους, αλλά η νομισματική πολιτική έχει ένα κρίσιμο ρόλο να παίξει στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών αυτού του μετριασμού στις άλλες οικονομίες της ευρωζώνης".

Πάντως οι συντάκτες της μελέτης επισημαίνουν πως "οι συμβουλές του ΔΝΤ στις χώρες της ευρωζώνης που βρίσκονται σε πρόγραμμα έχουν δώσει έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας από την άποψη της μείωσης της ανεργίας ή της αύξησης της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού. Αυτό το οποίο δεν έχει αποτελέσει μέρος οποιουδήποτε προγράμματος είναι το εξής: μία ρητή εισοδηματική πολιτική που θα φέρνει εσωτερική υποτίμηση".

Οι εμπειρογνώμονες συμπληρώνουν πως η εισοδηματική πολιτική θα φέρει μία "συντονισμένη εξωγενή μείωση 2% στο πληθωρισμό των μισθών".

Παραδέχονται παράλληλα ότι "ένας τέτοιος μετριασμός, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί σε μία μόνη χώρα, θα οδηγήσει στην έκρηξη της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών, αλλά το συνολικό αποτέλεσμα στην παραγωγή βραχυπρόθεσμα είναι προς συζήτηση. Και αυτό γιατί η μείωση των ονομαστικών μισθών και ο χαμηλότερος πληθωρισμός ή ακόμα και αποπληθωρισμός μπορεί να μειώσει την εσωτερική ζήτηση και να αυξήσει το πραγματικό βάρος του χρέους" και, άρα, να φέρει τα αποτελέσματα στην "αντίθετη κατεύθυνση".

Οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ αναφέρουν πως "αν μία μόνη χώρα της ευρωζώνης η οποία έχει χτυπηθεί από την κρίση προβεί σε μετριασμό των μισθών, το καθαρό αποτέλεσμα είναι θετικό τόσο για την ίδια, όσο και για όλη την ευρωζώνη".

Εξάλλου, "αν όλες μαζί οι χώρες που χτυπήθηκαν από την κρίση (οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά το 30% του ΑΕΠ της ευρωζώνης) προβούν σε μετριασμό των μισθών από κοινού, η παραγωγή τους θα επεκταθεί βραχυπρόθεσμα αλλά σε χαμηλότερο βαθμό".

Τι έλεγε περσινή μελέτη εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤ

Υπενθυμίζεται πως υπόμνηση στον "υψηλό κατώτατο μισθό" στην Ελλάδα είχε και κάνει και άλλη μελέτη εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤ πριν έντεκα μήνες και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2014.

Συγκεκριμένα στη εν λόγω μελέτη αναφερόταν πως στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός ως ποσοστό του μέσου μισθού "αυξήθηκε". Αντίθετα, "το ποσοστό του κατώτατου μισθού σε σχέση με το μέσο μισθό παρέμενε απαράλλαχτο για την πλειοψηφία των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ αυξήθηκε στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία".

H εξέλιξη αυτή δεν φαινόταν να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημείωναν οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ.

Και αυτό γιατί το ζητούμενο -κατά τους ίδιους- ήταν να μην "πλησιάζει πολύ" ο κατώτατος μισθός των χαμηλά ειδικευόμενων με το μέσο μισθό που λαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων σε μία οικονομία.

Τι προβλέπει το νέο Μνημόνιο για το Εργασιακό -Δημόσιο

Εξάλλου, αναφορές στο εργασιακό υπάρχουν και στο νέο Μνημόνιο. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι "έως τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περαιτέρω συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέρω θα παρασχεθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Η οργάνωση, οι όροι εντολής και τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης".

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά το δημόσιο, το νέο Μνημόνιο προβλέπει "Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα καθορίσουν, εντός της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΔΣτρ), ανώτατα όρια για τις μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019".

πηγη:capital.gr


ΑΝ σας άρεσε αυτό το άρθρο κάντε κλίκ..ΕΔΩ...  για να είστε οι πιο ενημερωμένοι αναγνώστες του διαδικτύου
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ !!!

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ, ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΜΑΖΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ !!!
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ, ΟΧΙ 1 ΣΤΟΥΣ 4, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ 1 ΣΤΟΥΣ 10 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ !!!Ψηφίζεται με τη διαδικασία του επείγοντος το πολυνομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τα μέτρα της νέας συμφωνίας, πλην των ρυθμίσεων για τα επιχειρηματικά δάνεια και την πώληση των κόκκινων δανείων σε Funds, που θα γίνουν νόμος τον Δεκέμβριο και θα ξεκινήσουν να ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2016.

Από το ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ, η κυβέρνηση οδηγείται στο ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ !!!

Δεν υπάρχει πλέον καθαρή & σαφής, ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της 1ης κατοικίας από τους Πλειστηριασμούς, αφού η σχετική νομοθετική διάταξη που έληξε την 31/12 2014 δεν ανανεώθηκε, με αποτέλεσμα, σήμερα, η προστασία αυτή να μπορεί να αναζητηθεί μόνο ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, με κόστος τουλάχιστον 2.000 ευρώ ανά τράπεζα, μέσα από το σύνθετο πλέγμα των σωρρευτικών προϋποθέσεων όλων μαζί των σχετικών νομοθετημάτων, που είναι τα εξής :
 • Ο ΝΕΟΣ ΚΠολΔ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
 • Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
 • ΤΟ ΦΕΚ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 2219/15-10-2015
 • Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ
 • ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

Έτσι, υπό τις νέες, σωρευτικές προϋποθέσεις, όλων μαζί των ανωτέρω νομοθετημάτων, καθίσταται στην πράξη αδύνατη η προστασία της 1ης Κατοικίας, αφού :
 1. Δεν υπάρχει πλέον αυτοτελής, εξωδικαστική προστασία της 1ης Κατοικίας από τους Πλειστηριασμούς και η όποια προστασία παρέχεται μόνον δικαστικά, δια της υπαγωγής του δανειολήπτη στο νέο Νόμο Κατσέλη.  Άρα, ο δανειολήπτης, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων και αξίας της πρώτης κατοικίας του, ή υπάγεται στο νέο Νόμο Κατσέλη ή, απλά, δεν προστατεύεται.
 2. Δεν υπάρχει πλέον καμία προστασία της 1ης κατοικίας του επιχειρηματικού κόσμου και των εμπόρων, ούτε ακόμη και των πολύ μικρών επιτηδευματιών αφού, με το νέο Νόμο Κατσέλη, εξαιρούνται ρητά της υπαγωγής, όλοι οι οφειλέτες τραπεζών, δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων που διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν.3588/2007, δηλαδή όλοι οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό.
 3. Για να προστατευθεί όμως ο δανειολήπτης με το νέο Νόμο Κατσέλη, ακόμη και αν πληροί σωρρευτικά όλες τις λοιπές προϋποθέσεις, πρέπει κατά το ΦΕΚ Στουρνάρα 2219/15-10-2015, να δηλώσει Συνεργάσιμος Δανειολήπτης και, αποδεχόμενος τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, να συναινέσει στην ρευστοποίηση όλης της υπόλοιπης περιουσίας του, πλην της 1ης (κύριας) κατοικίας του,  να παραιτηθεί κάθε συνταγματικά κατοχυρωμένου δικονομικού δικαιώματός του κατά της τράπεζας, να αποδεχθεί το ύψος των οφειλών του κατά κεφάλαιο και τόκους, αναγκαζόμενος έτσι να αποδεχθεί όλες τις παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις των δανείων και των καρτών του, που πέφτουν καθημερινά στα δικαστήρια όλης της χώρας και, ακόμη, να νομιμοποιήσει ως συνεργάσιμος με τις τράπεζες, όλα τα νομικά ελαττώματα των δανειακων του συμβάσεων που, στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως αναγνωρίζεται πλέον με σωρεία δικαστικών αποφάσεων, έχουν τεράστια ζητήματα νομιμότητας, καταχρηστικότητας και αισχροκέρδειας.   
 4. Για να υπαχθεί όμως στο νέο Νόμο Κατσέλη ο δανειολήπτης, σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο, δεν φτάνει να βρίσκεται μόνο σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων και των καρτών του αλλά, σύμφωνα με το γράμμα του νέου νόμου, πρέπει να βρίσκεται σε ΓΕΝΙΚΗ αδυναμία πληρωμής οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεών του σε τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αφού ο νέος Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει, εκτός από τις οφειλές στις τράπεζες, και αυτές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι λοιπόν, ο δανειολήπτης που πληρώνει πχ τον ΕΝΦΙΑ ή τα τέλη κυκλοφορίας ή έχει έστω υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, δεν πληροί την προϋπόθεση της γενικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να υπαχθεί στο νέο Νόμο Κατσέλη και, έτσι, να μην έχει καμία δυνατότητα προστασίας της 1ης κατοικίας του από τους πλειστηριασμούς.
 5. Η προστασία του πολυνομοσχεδίου αφορά αποκλειστικά και μόνο τις οφειλές στις τράπεζες. Έτσι, ο δανειολήπτης, παρότι μπορεί να εντάξει στο νέο Νόμο Κατσέλη, εκτός από τις οφειλές του στις τράπεζες, και τις οφειλές του στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, κινδυνεύει, σε κάθε περίπτωση, να δει την 1η κατοικία του να πλειστηριάζεται, ακόμη και μετά την τυχόν υπαγωγή του στο νέο Νόμο Κατσέλη, αφού η προστασία της 1ης κατοικίας δεν περιλαμβάνει, μαζί με τις τράπεζες, και τις οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.
 6. Ακόμη όμως και ο δανειολήπτης που θα μπορούσε θεωρητικά να προστατέψει την 1η κατοικία του από τις τράπεζες, θα τη δει σε κάθε περίπτωση να χάνεται, με το πλειστηρίασμα να καταλήγει και πάλι στις τράπεζες, από τις οποίες υποτίθεται ότι είχε προηγουμένως προστατευθεί υπαγόμενος στο νέο Νόμο Κατσέλη, επειδή για να υπαχθεί πρέπει να χρωστάει ταυτόχρονα και στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, των οποίων όμως οι οφειλές δεν εντάσσονται στην προστασία της 1ης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς κατά το νέο πολυνομοσχέδιο. Έτσι, η 1η κατοικία του υπαχθέντος στο νέο νόμο Κατσέλη δανειολήπτη, μπορεί τελικά να πλειστηριαστεί από το δημόσιο ή τα ταμεία, για τις οφειλές του σε αυτά. Με το τραγελαφικό της περίπτωσης αυτής να είναι ότι, κατά το νέο ΚΠολΔ που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, στο πλειστηρίασμα, ακόμη και του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, θεσπίστηκε προνόμιο υπέρ των τραπεζών, στις οποίες καταλήγει κατά προτεραιότητα το 60% του πλειστηριάσματος, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα ταμεία των τραπεζών ακόμη και τα χρήματα από τους πλειστηριασμούς που δεν επισπεύδονται από τις ίδιες τις τράπεζες. Αυτός είναι άλλωσε ο λόγος που οι τραπεζίτες έγιναν ξαφνικά τόσο φιλάνθρωποι, δηλώνοντας όπου σταθούν και όπου βρεθούν ότι είναι κατά των πλειστηριασμών αφού, σε κάθε περίπτωση, είτε επισπεύδουν τους πλειστηριασμούς οι τράπεζες, είτε όχι, τα πλειστηριάσματα να καταλήγουν τελικά στα δικά τους ταμεία.
 7. Υπάρχει διαπιστωμένη αδυναμία καταγραφής των σημερινών εμπορικών αξιών και στην ανάλυση στοιχείων βάσει των οποίων έγιναν οι χορηγήσεις όταν συνήφθησαν τα δάνεια, ιδιαίτερα δε τα στεγαστικά. Έτσι, οι σημερινές εμπορικές αξίες είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και αυτό γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει καν αγορά, ούτε συγκριτικά στοιχεία αγοραπωλησιών και επαρκής τεκμηρίωση, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς. Έτσι, ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης, προανήγγειλε ότι ανεξάρτητοι εκτιμητές θα αναλάβουν αυτό το έργο, με αποτέλεσμα, ο δανειολήπτης, να επιβαρύνεται, εκτός από το αυξημένο κόστος της προσφυγής στο νέο Νόμο Κατσέλη, και με το επιπρόσθετο κόστος της πραγματογνωμοσύνης του ανεξάρτητου εκτιμητή, για τον προσδιορισμό της σημερινής εμπορικής αξίας του ακινήτου του και της διαφοράς της αξίας αυτής από την αντίστοιχη του συμβολαίου της αγοραπωλησίας του ακινήτου της 1ης κατοικίας του.  Υπάρχει σήμερα δανειολήπτης που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το κόστος, που στην καλύτερη περίπτωση δεν θα είναι μικρότερο των 2.000 ευρώ ;;;        

ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ & ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ !!!

Τι προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο :
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη κατά τη διαδικασία ρύθμισης με απαλλαγή από τις οφειλές του.


Διαβάστε περισσότερα στοLawspot.gr
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/poies-oi-nees-allages-sto-nomo-katseli-ti-provlepetai-gia-tin-prostasia-kyrias-katoikias

1. Ποια ακίνητα θα βγαίνουν σε πλειστηριασμό και ποια όχι:

- από πλειστηριασμούς θα εξαιρείται μόνον η πρώτη (ή κύρια) κατοικία, δηλαδή όχι τα εξοχικά ή δευτερεύουσες κατοικίες. Την πρώτη κατοικία τους υπολογίζεται ότι θα διασώσουν το 25% των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δεδομένου ότι στην κυβέρνηση υπολογίζουν ότι από τα 1.200.000 ενεργά δάνεια, δεν εξυπηρετούνται περίπου τα 400.000 και τα 170.000 από αυτά υπάγονται (ή εκκρεμούν να υπαχθούν) στο Νόμο Κατσέλη, θα μπορέσουν να διασωθούν περίπου 150.000-200.000 σπίτια. Με άλλα λόγια, τουλάχιστον 30.000-50.000 σπίτια θα αλλάξουν χέρια, μέσω πλειστηριασμών.

- αυτόματη και πλήρη προστασία θα απολαμβάνουν μόνον οι πιο φτωχοί. Αυτοί θα επιλεγούν με βάση το εισόδημα και την αντικειμενική αξία του σπιτιού. Θα πρέπει η αντικειμενική αξία του σπιτιού να μην ξεπερνά τις 170.000 ευρώ και το δηλωθέν εισόδημα τα 8.180 ευρώ προκειμένου για άγαμο, ή τα 13.917 για ζευγάρι χωρίς παιδιά, ή 17.278 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί, ή τα 20.639 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά και άνω (σσ: το όριο δεν αυξάνεται παραπάνω όσα παιδιά και αν έχει παραπάνω η οικογένεια)! Υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν περίπου 100.000 δανειολήπτες (το 25% των κόκκινων δανείων).

- αν οι δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να πληρώσουν τίποτε ή ούτε την ελάχιστη δόση, το κράτος ετοιμάζει «κουμπαρά» 100 εκατ. ευρώ για να πληρώσει το ίδιο τα λεφτά των δόσεων στις τράπεζες.

- όποιος ξεπερνά έστω και κατά ένα ευρώ τα όρια εισοδήματος και περιουσίας, αλλάζει κατηγορία και απειλείται με πλειστηριασμό. Περίπου 100.000-150.000 δανειολήπτες θα προσπαθήσουν όμως να ενταχθούν στην δεύτερη «ταχύτητα» προστασίας, εφόσον εκπληρούν τα ειδικά όρια που θα προβλεφθούν.

- στην δεύτερη κατηγορία θα ανήκουν όσοι έχουν ελαφρώς υψηλότερα εισοδήματα από την πρώτη και συγκεκριμένα, αν έχουν σπίτι αντικειμενικής αξίας έως 230.000 ευρώ και εφόσον δηλώνουν στην εφορία 13.906 ευρώ προκειμένου για άγαμο, 23.659 ευρώ για ζευγάρι, 29.372 ευρώ για οικογένεια με 1 παιδί ή 35.086 ευρώ για οικογένεια με επιπλέον παιδιά, όσα και αν είναι αυτά (πχ τρίτεκνες, πολύτεκνες κλπ).

- στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει αυτόματη προστασία. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να περάσει από ειδικά «τεστ». Προβλέπεται αξιολόγηση της θέσης του δανειολήπτη (το λεγόμενο «τεστ αποτίμησης περιουσίας»), αν ο δανειολήπτης κριθεί συνεργάσιμος με την τράπεζα, αν πλήρωνε κανονικά πριν την κρίση κλπ.

- ο δανειολήπτης θα έχει σταθερή δόση για τρία χρόνια, έως το τέλος του 2018. Μετά θα υπάρξει αναθεώρηση του συστήματος και των ορίων.

- την δόση θα την συμφωνήσουν διαδικαστικά τράπεζα και δανειολήπτης. Θα εξαρτάται από τα οικονομικά στοιχεία του δανειολήπτη αλλά και ως ποσοστό επό της τρέχουσας εμπορικής αξίας της κατοικίας. Και τα δύο στοιχεία που καθορίζουν την δόση, θα τα υπολογίζει η τράπεζα (πχ μέσω εμπειρογνωμόνων εκτιμητών, μεσιτών κλπ).

- σε περίπτωση που η τρέχουσα εμπορική αξία είναι –λόγω κρίσης- κατώτερη της αντικειμενικής που είχε συμφωνηθεί στα συμβόλαια αγορά της κατοικίας, τότε και το δάνειο θα προσαρμόζεται σε αυτήν. Άρα το δάνειο θα «κουρεύεται» και θα μειώνεται στην εμπορική αξία αντί της αντικειμενικής στην οποία είχε υπολογιστεί το κάθε ακίνητο.


ΑΝ σας άρεσε αυτό το άρθρο κάντε κλίκ..ΕΔΩ...  για να είστε οι πιο ενημερωμένοι αναγνώστες του διαδικτύου
Χωρίς προστασία 3 στα 4 «κόκκινα» δάνεια

14/11/2015

Κυβερνητική υποχώρηση

Χωρίς προστασία αναμένεται να βρεθούν 3 στα 4 «κόκκινα» δάνεια, με την κυβέρνηση να φέρεται να υποχωρεί μπροστά στις «κόκκινες γραμμές» της τρόικας.
«Αόρατο» για τους παραχαράκτες το νέο 20ευρω

Κυκλοφορεί στις 25 Νοεμβρίου

«Το ολόγραμμα δεν μπορεί να αναπαραχθεί με μια απλή έγχρωμη φωτοτυπία» εξηγεί το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας, Καρλ Λούντβιχ Τίλε
Οι κυβερνητικές ασάφειες για τα τέλη έφεραν “βουτιά” στις πωλήσεις ΙΧ

Μείωση 6,1% και στην κυκλοφορία των νέων μοτοσικλετών κυβισµού άνω των 50 cc. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ρωσικός Τύπος: Οι δανειστές παρακρατούν και πάλι την επόμενη δόση της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα

Η Ελλάδα αν και υλοποίησε περίπου 50 οικονομικού τύπου μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βοήθειας, παρόλα αυτά οι δανειστές τις θεώρησαν ως ανεπαρκείς , τονίζει δημοσίευμα στο ρωσικό τύπο.
H Κυβέρνηση “παγώνει” τις συναλλαγές με κάρτες

Του Νίκου Ρογκάκου

Το ακούσαμε, το πήραμε στα σοβαρά, ο αρμόδιος υπουργός έκανε και ομιλίες ξεδιπλώνοντας την στρατηγική της Κυβέρνησης και τώρα κατά την πάγια τακτική του μπρος-πίσω, το παίρνουν πίσω. Ο λόγος για την πληρωμή με κάρτα στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που ενώ η πρώτη απόφαση Σαββαϊδου έλεγε ότι πρέπει να έχει παραδοθεί το πόρισμα έως τέλος του έτους, τώρα ο νέος ΓΓΔΕ πάει το πόρισμα του υπουργείου στο τέλος του 2016!
Τι θα συμβεί στην Ελλάδα, αν η FED πατήσει τη σκανδάλη

Τι θα συμβεί αν η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα πατήσει τη σκανδάλη και από το Δεκέμβριο ξεκινήσει έναν αυξητικό κύκλο επιτοκίων;
ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!! Τινάζουν οι δανειστές στον αέρα τις 100 δόσεις!!!

«Τινάζουν στον αέρα» οι δανειστές την ρύθμιση για τις 100 δόσεις, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Αγορά»! 
Θάβουν την λίστα Λαγκάρντ! Δεν θα ελεγχθούν 2.062 ονόματα

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, ανέφερε πως τα δημοσιεύματα που θέλουν τα…
…… έσοδα από τον έλεγχο της λίστα Λαγκάρντ να φτάνουν τα 4,5 δις ευρώ, είναι αναληθή.

Επίσης τόνισε πως: «Δεν θα ελεγχθούν 2.062 ονόματα, αλλά αυτά που έχουν ελεγκτικό ενδιαφέρον… Νομίζω είναι 1.600, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ελέγχουμε στη λίστα και περιπτώσεις με μηδενικούς λογαριασμούς την ημέρα εκείνη, οι οποίοι όμως την προηγουμένη είχαν κινηθεί»

ΑΝ σας άρεσε αυτό το άρθρο κάντε κλίκ..ΕΔΩ...  για να είστε οι πιο ενημερωμένοι αναγνώστες του διαδικτύου
Ερχεται και όριο ηλικίας για την... έξοδο από τα μετρητά

ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Την παράμετρο της ηλικίας του φορολογούμενου θα συνεκτιμά το νέο φορολογικό πλαίσιο με τα κίνητρα για την χρήση πλαστικού χρήματος που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης μιλώντας το μεσημέρι σε εκδήλωση του ΣΕΒ για τη μείωση της φοροδιαφυγής και της υπερφορολόγησης.
Δημήτρης Καμμένος: Δημεύστε τώρα τα εκατομμύρια από τις μίζες ως «ισοδύναμα»

Μαθε παιδι μου γραμματα…

17.700.000 € απο επιστροφες μιζων εξοπλιστικων βρισκονται σε ειδικο λογαριασμο.

Ανακοινώνονται τα ισοδύναμα για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση

Τη συμφωνία με την τρόικα για το οριστικό ξήλωμα του ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση πρόκειται, να ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών.
Οι Ολλανδοί πάνε να κλείσουν όλα τα μικρά ελληνικά εργοστάσια μπύρας

Να μην υποκύψει η κυβέρνηση στις ανθελληνικές πιέσεις.

Πάνω από 9 δισ. ευρώ είναι τα κέρδη του καρτέλ μπύρας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Οι Ολλανδοί που ελέγχουν το 85% της Ελληνικής αγοράς έχουν φτιάξει καρτέλ και χρησιμοποιούν τα λεφτά του μέσου Έλληνα για να εξαγοράζουν άλλα εργοστάσια μπύρας στην Ευρώπη και να ασκούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πιέσεις στα μικρά ελληνικά ζυθοποιία με αποτέλεσμα να τα οδηγούν στο «λουκέτο».
Αυτό είναι το σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια - Ανταλλαγή του ακινήτου, ενοίκιο στις τράπεζες και εξόφληση... από τα εγγόνια

2/11/2015

Ισχυρές ρυθμίσεις για τα "κόκκινα" στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια ζητάει από τις εμπορικές τράπεζες η Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Έθνος.
Συνέχεια στο μαρτύριο των οικογενειών χωρίς εργαζόμενο μέλος

Η ανεργία το 2016 θα ξεπεράσει το 28%

Η μακροχρόνια ανεργία ξεπερνά το 70% μεταξύ των ανέργων και οι οικογένειες χωρίς ούτε έναν εργαζόμενο είναι περίπου 350.000
Ξεκινάει το φοροκυνηγητό: Θα φορολογούνται τα πάντα

Φόρο περιουσίας ο οποίος χτυπά όλα τα ακίνητα εσωτερικού και εξωτερικού, τιμαλφή που βρίσκονται στα σπίτια ή σε θυρίδες, αδήλωτα χρήματα, κεφάλαια που έχουν τοποθετηθεί σε επενδυτικά προϊόντα εντός και εκτός Ελλάδας, σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Copyright © 2013 Διάδωσέ Το. Designed by mosaic